Melaku was student van Adopteer een Vroedvrouw en is in 2014 afgestudeerd.
Tijdens de opleiding zag ik al snel dat hij buitengewone kwaliteiten bezit: hij is intelligent, beleefd, vriendelijk, collegiaal, leergierig en gaandeweg zijn studie kwam ook heel duidelijk naar voren dat hij zeer goed in staat is om theoretische en praktische kennis over te brengen, niet in de laatste plaats door zijn rustige en niet autoritaire houding. Hierbij valt het appeltje ook in Ethiopië niet ver van de boom: zijn vader is zijn hele werkzame leven onderwijzer en hoofd van een basisschool geweest.
Ik wilde Melaku dan ook heel graag ‘dicht bij me houden’ en had het idee om hem, als hij dat ook zou willen, de docenten opleiding te laten volgen zodat hij , samen met Selaam, meer en meer mijn rol zou kunnen overnemen.
In september gaat hij naar het vierde en laatste jaar van zijn studie. Hij behaalt alleen maar hele goede resultaten. Ieder weekend gaat hij naar school in Woliso en door de week geeft hij les op school, zowel in theorie (in klas- en praktijklokaal) als in de praktijk, op de verloskamers en op de kraamafdeling.
De afgelopen periode, toen ik niet kon reizen vanwege de noodtoestand, heeft hij op mijn verzoek, voor zover mogelijk, de contacten met de afgestudeerde vroedvrouwen onderhouden en tijdens dit bezoek heeft hij min of meer officieel de rol van tussenpersoon aanvaard.
We gaan samen kijken naar een goede werkplek voor de vijf derde jaars studenten die in augustus afstuderen, de drie studenten volgen die hopelijk overgaan naar het tweede jaar, en verder met het plannen van bezoeken aan meerdere health centers en het inventariseren van de behoeftes, zowel in materialen als in scholing. Ik ben heel erg blij met deze samenwerking! Altijd al geweest!