De Stichting “Adopteer een Vroedvrouw” is voor haar werk afhankelijk van donaties.

Een volledige studiebeurs voor de drie jarige opleiding tot vroedvrouw kost, zowel in het zuiden als in Wolisso, rond de 3.000 euro. (enige schommeling door de koers).
In dit bedrag zit ook kost en inwoning, een klein bedrag zakgeld en een keer per jaar een busticket naar huis. Alle studenten komen uit gezinnen die zelf nooit in staat zouden zijn om deze opleiding te bekostigen.

Vanzelfsprekend is ieder bedrag welkom, wij sparen tot we een volledige beurs voor drie jaar bij elkaar hebben zodat we zeker weten dat de student haar opleiding af kan maken.
Het is om die reden helaas niet mogelijk om een specifieke student aan een sponsor te koppelen. Wel kunt u op de website foto’s zien van studenten die door Adopteer een Vroedvrouw gesponsord worden.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en probeert zo min mogelijk kosten te maken. Ook de website wordt door een vrijwilliger ontworpen en bijgehouden.

De stichting heeft de ANBI status waardoor het voor u mogelijk is om uw gift als aftrekpost op te voeren bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Indien u hierover meer info wilt, klik dan hier.

Wij zijn zeer blij als u uw donatie overmaakt op bankrekeningnummer:

Triodos Bank NL04 TRIO 0390324280
ANBI nr 821233348

Financiële verslagen:

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2012