Door de noodtoestand in Ethiopië gedurende het afgelopen jaar was ik te lang niet op het project geweest, en ook de communicatie via email was niet altijd mogelijk.

Om die reden was ik tijdens mijn bezoek van de afgelopen week aangenaam verrast door de positieve ontwikkelingen.
Ik noem ze voor u in een kort verslag:

– Acht van de tien studenten die in 2016 afstudeerden zijn uitgestroomd naar het platteland.

Twee daarvan hebben we kunnen bezoeken: Mergitu en Samuel, beiden werkzaam in een health center op ongeveer twee uur rijden van Wolisso, over een onverharde weg, alleen bereikbaar met een 4 wheel drive auto.

Mergitu werkt daar samen met een andere vroedvrouw en het centrum ziet er schoon uit en zaken zoals sterilisatie van instrumenten, bevoorrading van medicijnen etc. Zijn goed op orde. Op beide werkplekken is geen elektriciteit en geen stromend water.

Samuel daarentegen heeft het zwaarder: hij is alleen en dus altijd ‘on call’.
Dat vindt hij echter niet het moeilijkst. Wel het feit dat het soms lastig is de juiste beslissing te nemen zonder te kunnen overleggen met een collega. (b.v. wel of niet insturen naar het ziekenhuis). Verder is er de altijd aanwezige vrees voor een complicatie die hij niet zal kunnen behandelen. Zijn werkplek is duidelijk minder aangenaam: de al langer werkzame staf, zoals de schoonmaakster, is niet altijd bereid zijn aanwijzingen op te volgen dus maakt hij veelal zelf zijn werkplek schoon. Ook heeft hij onvoldoende materiaal en middelen voor onderzoek en onderhoud.
Tijdens ons gesprek, en nu nog, gaat mijn hart naar hem uit en realiseer ik me dat dit is wat we van de afgestudeerde vroedvrouwen vragen: werken op het platteland, onder minder optimale omstandigheden dan ze gewend zijn en met een grote verantwoordelijkheid.
Jonge mensen, uit een vertrouwde omgeving van St. Luke’s school en ziekenhuis, vaak alleen, met een matige ondersteuning op alle vlakken, van de overheid bij wie ze nu in dienst zijn.

Samen met Melaku (docent) hebben we tijdens het bezoek overlegd en Samuel geadviseerd een keer bij Mergitu langs te gaan om te zien en te bespreken hoe zij het in haar centrum georganiseerd hebben.
Verder is het van belang dat ook de eerder afgestudeerde vroedvrouwen de BEmOC cursus kunnen volgen. (zie verderop in dit verslag).

Het goede nieuws is dat de overheid inmiddels overtuigd is van het feit dat er in ieder health center tenminste een, of liever nog twee vroedvrouwen werkzaam zijn. Dit betekent dat er in de toekomst voldoende werkplekken zullen zijn voor de afgestudeerden, zeker omdat de opleiding bij St. Luke’s college goed staat aangeschreven.

– Dit jaar, zelfs op dit moment, volgen alle derde jaars stdenten de BEmOC cursus, nog voor hun afstuderen.
Deze cursus (Basic Emergency Obstetric Care) duurt drie weken, is zeer intensief en voorziet in alle kennis en vaardigheden rondom spoedeisende verloskundige zorg zoals b.v. het uitvoeren van een kunstverlossing of het verwijderen van een vastzittende placenta.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van zes studenten en een hiervoor speciaal gecertificeerde docent.

– De zes derde jaars studenten van Adopteer een Vroedvrouw zijn de eersten
die deze cursus aangeboden krijgen en hebben daarom een extra contract ondertekend waarin ze toezeggen zeker te zullen uitstromen naar het platteland, tenminste voor een periode van twee jaar. Iets wat voor deze zes studenten geen probleem is aangezien ze allemaal van het platteland afkomstig zijn.

– We zijn nog in overleg over het eventueel aannemen van nieuwe studenten in het schooljaar 2017 – 2018. Waar we dan zeker nog eens extra op willen focussen is het aanscherpen van de selectie procedure. Als we alleen studenten aannemen die reeds van het platteland afkomstig zijn is de kans groter dat ze daar ook na hun afstuderen naar zullen terugkeren.
– Het idee van een eigen auto is nog niet helemaal duidelijk. Er zitten nogal wat haken en ogen aan zoals het betalen van veel belasting, onderhoud en veiligheid van de auto als hij niet gebruikt wordt. Wellicht kiezen we toch voor het twee keer per jaar huren van een auto met chauffeur.
– Melaku (eerder student van Adopteer een Vroedvrouw) zit in zijn tweede jaar van de docenten opleiding waarvoor hij wederom door ons gesponsord wordt.
Hij reisde met me mee naar de health centers en overhandigde me met gepaste trots zijn cijferlijst van de afgelopen periode waar alleen maar ‘excellents’ opstaan. Toen ik hem hiermee complimenteerde zei hij: ‘ I am doing my very, very best’.

– We ontvingen een donatie van ondergoed voor moeders en kleine cupjes voor
voeding voor pasgeborenen. De cupjes zijn onmiddelijk in gebruik genomen op de couveuse afdeling.

De diplomering van de derde jaars is op 5 augustus a.s. en als zij alle zes slagen ligt het aantal afgestudeerden van Adopteer een Vroedvrouw op 36.

Met veel dank aan iedereen die ons het afgelopen jaar steunde!